การรับประกันสินค้า

เงื่อนไขรับประกันที่ให้คุณช้อปได้อย่างมั่นใจ

เมื่อคุณเลือก OBJ, Object by Glass is Good คุณสามารถคาดหวังผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ผลิตด้วยวัสดคุณภาพเยี่ยม ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด คุณจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าหรือกรณีที่มีติดตั้งจากเรา จะนับจากวันที่ติดตั้งเสร็จ เราจึงขอให้คุณศึกษาเงื่อนไขการรับประกันและข้อกำหนดต่างๆที่ระบุในหน้านี้ให้ครบถ้วน

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายภายนอกของสินค้าที่เกิดจากการใช้งาน รวมถึงการแตก ร้าว บิ่น กระเทาะ หรือเป็นรอยที่เกิดจากการกระทํา และกรณีความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว
 • การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งในพื้นที่เปียกและการใช้งานในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
 • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพสินค้า การติดตั้งที่ผิดวิธี และการนําไปใช้งานที่ผิดจากวัตถุประสงค์ของสินค้า
 • การรับประกันจะคลอบคลุมเฉพาะมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยจํากัดไม่เกินราคาของสินค้าเดิม
 • ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของโครงสร้างสถาปัตยกรรม-สภาพแวดล้อมของพื้นที่ติดตั้ง หรือกรณีพื้นที่ที่ติดตั้งก่อให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์จะไม่ครอบคลุมอยู่ในการรับประกัน
 • ห้ามทําความสะอาดด้วยสารเคมีที่รุนแรงหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนกับผลิตภัณฑ์

การรับประกันชั้นเคลือบเงินของกระจกเงา

 • เรารับประกันว่ากระจกจะไม่มีข้อบกพร่องในชั้นเงิน (Silvering) ที่ส่งผลให้กระจกขุ่นมัว เกิดเม็ดจุด คราบ สีหม่นหมอง ซึ่งทําให้เกิดผลกับการให้ภาพสะท้อนของกระจกเงา
 • กรณีเกิดการกัดกร่อนตามธรรมชาติที่ขอบกระจก เราครอบคลุมการรับประกันความลึกของการการเกิดคราบสนิมบริเวณขอบต้องลึกไม่เกิน 5 มม.
 • เนื่องจากกระจกเงาให้ภาพสะท้อนได้ด้วยสารเคลือบเงินที่ด้านหลังกระจก ทําให้บางครั้ งอาจเกิดปฏิกิริยากับความชื้นและส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนที่ขอบ (Oxidation) ดังนั้นเราไม่ แนะนําให้ใช้กระจกในสภาพแวดล้อมที่เปียกหรือชื้น ด้วยเหตุนี้ ผู้ขายอาจไม่สามารถให้การรับประกันในกรณีที่เกิดการกัดกร่อนจากการติดตั้ งในบริเวณที่มีความชื้นสูง

การแตกหัก-เสียหายทางกายภาพ

 • ในกรณีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์แบบบรรจุกล่อง เราแนะนําให้ตรวจสอบสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ทันทีที่ได้รับ โดยตรวจหาความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจน เช่นรอยแตก รอยร้าว รอยขีดข่วน การกระแทกต่างๆ หากพบความเสียหายกรุณาอย่าติดตั้งผลิตภัณฑ์และโปรดแจ้งให้เราทราบทันที โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการติดตั้งแล้ว
 • หากเราจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือติดตั้งสินค้าให้กับคุณ ขอให้ตรวจสอบความเสียหายภายนอกของสินค้าทันที หากพบความเสียหายขอให้แจ้งเราก่อนที่พนักงานจะออกจากพื้นที่
 • ทั้งนี้ เราขอให้ความมั่นใจว่าความเสียหายอื่นๆ ที่คุณตรวจไม่พบจากการสังเกตปรกติ จะได้รับการครอบคลุมตลอดระยะเวลาการรับประกัน

ขั้นตอนการเคลมสินค้า

 

กรุณาอ่านข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้า ในแท็บ "ประกันสินค้า" กรณีมีข้อระบุเพิ่มเติมของการประกันสินค้าในรายการนั้นๆ

เมื่อมีการเคลมการรับประกันสินค้า บริษัท กลาสอีสกู๊ด จะดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้า โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการดังนี้

  • หากลูกค้าต้องการเคลมการรับประกันสินค้า กรุณาติดต่อผ่านช่องทางติดต่อบริษัทฯที่ระบุในหน้า "ติดต่อเรา" หรือส่วนท้ายของเว็บ (โทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์ และเฟสบุ๊คแมสเซนเจอร์)
  • บริษัทฯได้มีการจัดทำคู่มือตรวจสอบคุณภาพสินค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยกรณีมีงานเคลมเกิดขึ้น ทางบริษัทฯจะตรวจสอบว่าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ และแจ้งผลกลับไปยังลูกค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่เราได้รับสินค้าหรือได้เข้าไปตรวจสอบสินค้า
  • กรณีที่บริษัทฯรับเคลมสินค้า บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่จะแก้ไขสินค้าเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า อย่างไรก็ไดี การแก้ไขหรือเปลี่ยนสินค้า จะต้องใช้เวลาไม่เกินระยะเวลามาตรฐานในการส่งมอบสินค้าตามที่ระบุไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า หากบริษัทฯไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัท กลาสอีสกู๊ด จะคืนเงินค่าสินค้าทดแทนให้แก่ลูกค้า โดยรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ลูกค้าซื้อไป
  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าเป็นไปตามที่ระบุในหัวข้อ "ประกันสินค้า" ในหน้ารายละเอียดสินค้า โดยนับจากวันที่ที่ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นต้นไป
หากพบข้อผิดพลาดใดๆ เราพร้อมดูแลคุณเสมอ กรุณาติดต่อ บ. กลาสอีสกู๊ด จก. โทร 063-373-3293 อีเมล์ [email protected]
TH